Om Telefontrollet

Telefontrollet är en telerobot som körs på Raspberry Pi inkopplad på en GSM-dongel via USB. I grunden är det en samling förinspelade fraser som körs på en Asterisk med FreePBX i botten.

Annonser